Rengøring i tandlægeklinikker

Klinisk rengøring i tandklinikker

Vi ved hvor høje krav der stilles til den kliniske rengøringsstandard for at mindske smitterisikoen. Ikke mindst hos tandlægerne, som har nogle helt særlige hygiejnekrav. Eksempelvis er det ifølge SSI/NIR forbudt at støvsuge i patientrelaterede områder, hvor formålet med rengøringen er at nedsætte eller helt fjerne risikoen for spredning af smitstof. Dette gør sig gældende både for så vidt angår behandlingsrum og venteværelser. Overholdelsen af dette og andre NIR-krav er vigtig for patientsikkerheden og klinikkens akkreditering.

Derfor er det afgørende, at du altid kan regne med din rengøringsleverandør. Nordic Clean har over 13 års erfaring med rengøring i tandlægeklinikker. For at overholde NIR-kravene undlader vi eksempelvis at støvsuge, men bruger derimod særlige fejemopper og rene våde klude til mekanisk rengøring af overflader. Vores personale besidder den nødvendige viden, som kræves for at levere det højest mulige kvalitetsniveau og overholdelse af de til hver en tid gældende kvalitetsstandarder. På den måde omdanner vi vores erfaring til øget patientsikkerhed.

Vi arbejder efter følgende kvalitetsstandarder:

  • Nationale infektionshygiejniske retningslinjer til tandklinikker (NIR).
  • Hygiejnestandarden DS/2451-10
  • INSTA 800

Kvalitetssikring

Vi arbejder konstant på at sikre kvaliteten af vores arbejde gennem opkvalificering, faste kontrolprocedurer, samt ved at holde os løbende opdaterede omkring ændringer i kvalitetsstandarderne. Rengøringsprocessen tilpasses naturligvis jeres kliniks indviduelle behov ud fra de retningslinjer, som er opridset i NIR.

Kontakt os